Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

Gimnazjum im. Ziemi Nadnoteckiej w Drawsku

64-733 Drawsko

ul. Powstańców Wielkopolskich 83/85

tel. (67) 256-90-14

Statystyki

  • Odwiedziło nas: 1663548
  • Do końca roku: 344 dni
  • Do wakacji: 152 dni

Kontakt

64-733 Drawsko
ul. Powstańców
Wielkopolskich 83/85
tel. (67) 256-90-14

Kalendarium

Niedziela, 2018-01-21

Imieniny: Agnieszki, Jarosława

II Panel Koleżeński SUS

W dniu 27 maja 2011 roku w naszej szkole miało miejsce niecodzienne wydarzenie.

zobacz zdjęcia z panelu

Oto skrót informacji jakie zapisali o naszej szkole paneliści

 

Arkusz obserwacji Panelu w dn. 27 maja 2011 roku (piątek)

 

1. Wszyscy paneliści uważają, że sposób przedstawienia pracy w materiałach przygotowanych na panel był bardzo dobry. W szczególności docenili:

- Scenariusze zajęć lekcyjnych, które zawierały najważniejsze elementy procesu lekcyjnego,

- płytę, na której zgromadzono materiały – dokumenty, prezentacje multimedialne obrazujące pracę szkoły.

 

 

2. Czego dowiedzieli się na podstawie obserwacji lekcji:

- Szkoła pracuje z ocenianiem kształtującym od kilku lat;

- uczniowie wiedzą co to jest informacja zwrotna- potrafią ją stosować w ocenie koleżeńskiej;

- lekcje zawierają podsumowanie oparte na technikach motywujących: kolorowe światła, zasada Nerona, zdania podsumowujące;

- na gazetkach pojawia się wizualizacja zasad OK i technik motywujących;

- szkoła dba o wszechstronny rozwój uczniów;

- szkoła skupia kulturalnych i bardzo grzecznych uczniów;

- istnieje ścisła współpraca dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji, rodziców i uczniów;

- w szkole stosuję się OK i metodę projektu;

- na lekcjach pojawiło się szereg metod aktywizujących uczniów do pracy;

- uczniowie są aktywnymi uczestnikami zajęć;

- szkoła dba o przekaz tradycji, zwyczajów w regionie;

- doświadczeni nauczyciele wspierają w pracy dydaktyczno-wychowawczej młodszych stażem nauczycieli;

- cele SUS są profesjonalnie realizowane;

- lekcje zgodne z podstawą programową przeprowadzone w ciekawy sposób;

- nauczyciele dbają o swój warsztat pracy- doskonalą się na kursach NAI i w AU;

- wszechobecna grzeczność;

- szkoła posiada wspaniały chór;

- profesjonalne przygotowanie panelu, dbałość o szczegóły, dopracowanie każdego elementu, wysoka dyscyplina;

- projekt gimnazjalny godny rozpowszechnienia;

- lekcje dobrze dobrane, obrazujące oba cele przyjęte przez szkołę;

- nauczyciele i uczniowie są świadomi tego co robią i do czego dążą;

- w szkole widać spokojną i miłą atmosferę pracy;

- mimo słabej bazy lokalowej szkoła nie ustępuje dobrze wyposażonym placówką miejskim - ogromne zaangażowanie uczniów, nauczycieli, dyrektora i rodziców tworzy profesjonalną atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

 

 

3. Co chcieliby zapamiętać z wycieczki po szkole:

- niewielka szkoła ale bardzo estetyczna i zadbana;

- na uwagę zasługuje kultura osobista uczniów;

- mimo trudności lokalowych, dobre warunki pracy i nauki;

- zaangażowanie nauczycieli w połączeniu z rodzicami i uczniami stanowi o sukcesie;

- gazetki szkolne na wysokim poziomie- profesjonalna oprawa plastyczna;

- nauczyciele otwarci na potrzeby ucznia;

- w szkole panuje bardzo miła atmosfera;

- na gazetkach tematyka związana z OK;

- dokumentacja fotograficzna dotycząca wdrożenia projektu gimnazjalnego i jego publicznej prezentacji;

- zaangażowanie we wspólne działanie wszystkich podmiotów szkoły: dyrektora, nauczycieli, pracowników administracji, pracowników obsługi, rodziców i  uczniów;

- uczniowie zaprezentowali godne i kulturalne odnoszenie się do pracowników szkoły i panelistów;

- projekt gimnazjalny o ponadprzeciętnej skali - genialnie;

- dokumenty związane z projektem gimnazjalnym - opracowane szczegółowo i zgodnie z rozporządzeniem ministra;

- w szkole powołano koordynatora do spraw projektów gimnazjalnych;

- dbałość o promocję placówki i przedstawianie wszystkich działań na stronie internetowej szkoły;

- nauczyciele, pracownicy, rodzice i uczniowie tworzą niezwykle sympatyczne grono.

 

4. Jakie wnioski wyciągają na temat szkoły na podstawie kontaktu z uczniami, nauczycielami, rodzicami:

- uczniowie współuczestniczą w życiu kulturalnym szkoły, są zadowoleni, że w szkole stosuję się OK;

- uczniowie czują się bezpieczni w szkole;

- uczniowie bardzo aktywni i wdrożeni do samodzielnych działań;

- uczniowie realizują pasje, które odkrywają przed nimi nauczyciele;

- uczniowie są zaangażowani w proces uczenia się;

- uczniowie powszechnie stosują zwroty grzecznościowe;

- nauczyciele przywiązują dużą dbałość o wygląd i dyscyplinę uczniów;

- szkoła jest przyjazna uczniom;

- uczniowie aktywnie działają w Samorządzie Szkolnym;

- nauczyciele chętni do współpracy i podejmowania nowych wyzwań;

- nauczyciele komunikatywni, posiadają dużą świadomość stosowania OK i procedur SUS;

- praca metoda projektów na bardzo wysokim poziomie;

- nauczyciele mają bardzo pozytywne relacje z uczniami;

- nauczyciele charakteryzują się pozytywnym stosunkiem do zmiany;

- zarządzanie szkołą odbywa się poprzez wyznaczanie celu i zarządzanie zmianą;

- zauważa się wspaniałe relacje wewnątrz grona nauczycielskiego;

- wszystkie podmioty szkoły potrafią skupić się na wspólnie wyznaczonych celach;

- ogromne zaangażowanie w pracę dydaktyczno-wychowawczą;

- śpiewający chłopcy w gimnazjum to fenomen - brawo dla Pana od muzyki;

- mimo braku gabinetów przedmiotowych nauczyciele prowadzą doświadczenia;

- uczniowie bardzo chętnie wypowiadają się na temat szkoły;

- uczniowie wypowiadają się śmiało, poprawnie, są bardzo otwarci na dyskusje;

- rodzice świadomi zmian zachodzących w szkole, znają zwroty z OK, podczas zebrań dyrektor i nauczyciele informują ich o wszystkim co dzieję się w szkole;

- rodzice podkreślają że szkoła dba o promocję szkoły w środowisku, na uwagę zasługuje bardzo dobrze prowadzona strona internetowa która została wyróżniona w dziesiątce najlepszych stron w konkursie ,,Szkolnastrona Roku 2011’’;

- opracowano szereg ułatwień pomagających wykorzystać elementy OK: scenariusze, publikacje na stronie internetowej, arkusze obserwacji lekcji;

- szkoła dba o właściwy i aktywny kontakt z rodzicami;

- ocenianie kształtujące w znakomity sposób odzwierciedla się w ocenianiu punktowym przyjętym przez szkołę;

- rodzice potrafią odpowiedzieć na pytanie czym jest OK oraz orientują się jakie zadania podejmowane są w ramach Akademii  Uczniowskiej;

- uczniowie lubią swoja szkołę;

- uczniowie podkreślają plusy oceniania punktowego;

- uczniowie mówią, że w ich szkole są sprawiedliwie oceniani;

- w szkole organizowane są liczne imprezy kulturalne;

- w szkole panuje dobra atmosfera pracy;

- dyrektorka cieszy się dużym autorytetem;

- doskonalone jest działanie zespołowe;

- wszystkim „chce się chcieć”;

- doskonale zrealizowany projekt gimnazjalny, wyczerpujący wszystkie założenia ministerialne

- rodzice doceniają prace nauczycieli, uważają ich za prawdziwych przewodników i mistrzów.

 

 

5. Jakie działania podjęte przez szkołę uważają za szczególnie korzystne:

- projekt „Co kryje w sobie Ziemia Nadnotecka?” to strzał w dziesiątkę i super pomysł;

- wszystkie działania przedstawione w trakcie panelu są realizowane z niezwykłym zaangażowaniem z dbałością o najmniejszy szczegół;

- nauczyciele potrafią pracować metodą projektu;

- opracowano szereg prezentacji multimedialnych obrazujących pracę w szkole;

- dokumentacje fotograficzne w znakomity sposób przedstawiają podjęte i zrealizowane zadania;

- koła naukowe w ramach AU prowadzone są z dużym zaangażowaniem;

- nauczyciele potrafią zastosować szereg metod aktywizujących i uczą przez doświadczenie;

- rozśpiewanie gimnazjalistów sprzyja budowaniu poprawnych relacji wychowawczych w szkole;

- projekt gimnazjalny wymagał dużych nakładów pracy, ale dzięki temu zbudowano procedurę umożliwiającą pracę wokół projektów w kolejnych latach;

- szkoła dba o swoja historię i tradycję;

- w szkole widać chęć do pracy, ciągły rozwój oparty na współpracy i wyznaczaniu celów;

- wszystkie działania oparte są o szeroko pojętą współpracę dyrektora, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i uczniów.

 

 

6. Rady dla szkoły:

- dzielcie się swoimi pomysłami z innymi szkołami;

- należałoby połączyć oddział zamiejscowy w Chełście ze szkołą w Drawsku;

- pracujcie tak dalej i rozwijajcie się;

- organizacja Waszego II panelu była na poziomie europejskim;

- podziwiamy Waszą szkołę za wszystkie działania z jakimi mieliśmy przyjemność się zapoznać;

- kontynuujcie podjęte działania w kolejnych latach, bo warto dbać o wypracowany prestiż szkoły;

- propagujcie podjęte przez Was metody pracy z projektem gimnazjalnym;

- jesteście szkołą- wzorem do naśladowania;

- życzymy powodzenia, wytrwałości, gratulujemy !!!

 

Prośba do Wójta! - zbudować łączniki szkolne żeby młodzież i nauczyciele nie musieli biegać między budynkami !